Zrealizowana inwestycja - Nowa linia do produkcji galanterii śniadaniowej

 Nowa linia do produkcji galanterii śniadaniowej została uruchomiona na terytorium Rosji.

Zakres prac :

- Prace projektowe

- Dostawa i nadzór nad montażem maszyn i urządzeń technologicznych

- Dostawa i nadzór nad montażem instalacji elektrycznej oraz systemu sterowania i automatyki

- Uruchomienie 

Partnerzy i wyróżnienia