Zrealizowana inwestycja - Instalacja rozładunku i magazynowania cukru

Instalacja rozładunku i magazynowania cukru została zainstalowana i uruchomiona w Kargowej

Zakres prac :

- Prace projektowe

- Dostawa i montaż maszyn i urządzeń technologicznych

- Dostawa i montaż instalacji elektrycznej oraz systemu sterowania i automatyki

- Uruchomienie 

Partnerzy i wyróżnienia