Zrealizowana inwestycja - Instalacja oczyszczania spalin i wody procesowej

Instalacja oczyszczania spalin i wody procesowej została uruchomiona na terenie zakładu w miejscowości Dąbrowa Górnicza.

zakres prac :

- Prace projektowe

- Dostawa i montaż urządzeń i konstrukcji technologicznych

- Dostawa i montaż instalacji elektrycznej oraz systemu sterowania i automatyki

- Uruchomienie 

Partnerzy i wyróżnienia