Uczestniczyliśmy w szkoleniu Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Z miłą chęcią informujemy o ukończeniu kolejnego szkolenia przez pracowników naszej firmy. W dniu 22 listopada zakończone zostało szkolenie organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Tematem szkolenia były wymagania dyrektyw 1999/92/WE i 94/9/WE dotyczących urządzeń i systemów ochronnych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Niniejszym koleżance Agnieszce Przybyle oraz koledze Włodkowi Podolakowi gratulujemy kolejnych sukcesów w podnoszeniu swojej wiedzy i kompetencji. Poniżej dokumenty zaświadzczające ukończenie kursów. Oby tak dalej ... :)

Zespół iPS Technologia

Partnerzy i wyróżnienia