Taśma klejąca

OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem realizacji była instalacja przygotowania i podawania materiałów powlekających do produkcji taśm klejących w zakładzie należącym do jednego z światowych liderów branży chemicznej.

ZAKRES PRAC:

Przedsięwzięcie obejmowało projekt, wykonanie, dostawę i montaż obiektowy włącznie z automatyką i sterowaniem oraz rozruch instalacji. Optymalne parametry technologiczne i bezawaryjną pracę w trudnych ze względu na agresywne środki chemiczne warunkach eksploatacji osiągnięto dzięki zastosowaniu przemyślanych autorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Zastosowane rozwiązania zapewniły wysokie bezpieczeństwo pracy instalacji i redukcję zagrożeń związanych z obecnością atmosfer wybuchowych i substancji niebezpiecznych.

EFEKT:
  • Zbudowano wysokowydajną linię produkującą materiały powlekające opartą o x mieszalnikiów procesowych – elementy mające styk z produktem wykonane ze stali AISI-316. W celu uzyskania wysokiej jakości produktu zastosowano specjalistyczne mieszadło.
  • Poprawienie bezpieczeństwa obsługi napełniania, mieszania i opróżniania mieszalników z produktu dzięki wprowadzonej osłonie azotu.
  • Nowatorski układ odpylacza, zapewniono aspiracje zasypu produktów sypkich realizowaną przy pomocy wybranych odpylaczy, zabezpieczonych membranami przeciwwybuchowymi - odpylanie powietrza z pyłów, które mogą być przyczyną zapylenia a nawet wybuchu. Wkład filtracyjny jest automatycznie regenerowany (oczyszczany) z nagromadzonego pyłu przy pomocy impulsów sprężonego powietrza podawanego do wnętrza wkładu, co zapewnia bezobsługową pracę przez wiele godzin w zależności od zapylenia.
  • Umożliwiono pełną zamienność między poszczególnymi fazami procesu technologicznego, dzięki zapewnieniu kilku układów pompujących „pump carts”.
  • Zrealizowano system mycia instalacji procesowej spełniające obowiązujące normy ekologiczne.
  • Wyposażenie dostosowane do pracy w strefie zagrożenia wybuchem – strefa 1.

Partnerzy i wyróżnienia