Płyny do mycia i dezynfekcji

OPIS INWESTYCJI:

Instalacja produkcji płynów do mycia i dezynfekcji.

EFEKT:
  • Zrealizowano instalcje, której produktem finalnym są płyny o różnych składach. Są to płyny używane w gospodarstwie domowym do mycia, czyszczenia i dezynfekcji.
  • Cały proces technologiczny składa się z kilku zasadniczych faz, od przygotowania surowców dozowanych z pojemników przez dozowanie, mieszanie, kontrolę jakości po rozlewanie w opakowania jednostkowe i pakowanie.
  • Zautomatyzowanie procesów umożliwiło obsługę całej linii przez 3 osoby.
  • Produkcja płynów jest produkcją bezściekową, odbywa się w instalacji zamkniętej. Popłuczyny po myciu instalacji, będą zagospodarowane przy ponownej produkcji.
  • Nad procesem technologicznym kontrolę sprawuje operator pełniący nadrzędną rolę. Cała instalacja wyposażona jest w niezbędne czujniki i przyrządy pomiarowe umożliwiające wizualizację procesów na każdym etapie produkcji.
  • System zbiorników buforowych umożliwia maksymalne wykorzystanie mieszalników.
  • W procesie zastosowano urządzenia umożliwiające kontrolę jakości. Parametry muszą być zgodne z kartami charakterystyki produktu i podlegają kontroli jakości dokonywanej przez laboratorium, dzięki czemu otrzymujemy produkt o identycznych właściwościach i jakości.

Partnerzy i wyróżnienia