Nawozy organiczno-mineralne i mineralne

OPIS INWESTYCJI:

Dostawa, wykonanie i montaż instalacji technologicznej wydziału produkcji nawozów. Linia technologiczna składa się z węzłów: granulacji, mieszania, buforowania produktu i pakowania. Produktem finalnym jest nawóz mineralno-organiczny lub mineralny - granulat w formie peletu. Wydajność systemu – 2 t/h.

EFEKT:
  • Modułowa budowa umożliwia realizację procesu produkcyjnego poprzez zestawienie odpowiednich dróg transportowych i realizację różnych mieszanek.
  • Wprowadzono układ raportowania produkcji.
  • Bezpieczeństwo instalacji dzięki wyznaczeniu stref wybuchowych zgodnie z wymaganiami ATEX i zastosowaniu urządzeń do nich przeznaczonych.
  • Zminimalizowano długości dróg transportowych poprzez rozmieszczone w układzie piętrowym poszczególnych maszyn procesu produkcyjnego.
  • Instalacja prototypowa.

Partnerzy i wyróżnienia