Masy betonowe

OPIS INWESTYCJI:

Linia technologiczna do wytwarzania wyrobu gotowego specjalnej masy betonowej do pokrywania wierzchniej warstwy dachówki betonowej.

EFEKT:
  • Wykonano instalację wytwarzania specjalnej masy betonowej do pokrywania wierzchniej warstwy dachówek w innowacyjnej technologii. Jest to najnowocześniejsza technologia produkcji dachówek.
  • Opracowano rozwiązanie podawania i odważania poszczególnych składników, które spełnia najwyższe kryteria pod względem powtarzalności ustalonej procedury i przekłada się na trwałość gotowego produktu oraz minimalizację braków w końcowej fazie procesu.
  • Skrócono do minimum proces, zachowując jednocześnie dużą dokładność realizowanych receptur dzięki właściwemu dozowaniu.
  • Skrócono przestoje poszczególnych etapów produkcji do minimum poprzez zaprojektowanie i zastosowanie w układzie odpowiednich urządzeń. Równoległa realizację podprocesów umożliwia zachowanie ciągłości w podawaniu mieszanki na linię produkcji dachówek.
  • W zależności od zapotrzebowania gotowa mieszanka podawana jest na linię produkcji dachówek.
  • Instalacja jest wkomponowana w istniejące instalacje technologiczne przez co nie było potrzeby wprowadzania istotnych zmian w innych branżach.
  • Zaprojektowane przez nas rozwiązania technologiczne umożliwiły pełną automatyzację procesu.

Partnerzy i wyróżnienia