IV posiedzenie Polsko – Uzbeckiej Komisji ds. współpracy Gospodarczej, Polska wystawa Narodowa, Polsko – Uzbeckie Forum Biznesu ...

Wspólnie z firmą PBG S.A. uczestniczyliśmy w IV posiedzeniu Polsko – Uzbeckiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, które odbyło się w Taszkiencie w dniach 25-28 maja 2011 roku.

Ze strony polskiej posiedzenie patronatem objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP Rafał Baniak oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Taszkiencie Marian Przeździecki; ze strony Uzbeckiej przewodniczył Pierwszy Zastępca Ministra Współpracy Gospodarczej, Inwestycji i Handlu Republiki Uzbekistanu Akmał Kamałow.

Dyskutowaliśmy o możliwościach prowadzenia wspólnych projektów inwestycyjnych na terenie Uzbekistanu

Zaznaczono, że największy potencjał współpracy pomiędzy Polską i Uzbekistanem istnieje w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska omówili założenia polskiego program „GreenEvo” tzw. Akceleratora Zielonych Technologii, a przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE omówili możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorców.

Odbyła się również giełda kooperacyjna firm, w której udział wzięło ponad 40 przedsiębiorców z Polski oraz potencjalnych uzbeckich partnerów.

Poniżej znajduje się galeria zdjęć z posiedzenia oraz kilka ujęć krajobrazowych :) ...

 

Zespół iPS Technologia

Partnerzy i wyróżnienia