Inwestycje pod klucz

iPS Technologia kompleksowo realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o projekty własne i dokumentację dostarczoną przez Inwestora.

Kompletne zakłady produkcyjne wykonujemy od etapu „green field” dzięki wysokiemu poziomowi technicznemu i doświadczeniu pracującej kadry inżynierskiej. Podejmowane przez nas działania charakteryzuje fachowość, bezpieczeństwo i elastyczność poczynań pozwalająca łączyć własne doświadczenia w zakresie indywidualnych rozwiązań technologicznych układów procesowych z empiryczną wiedzą i praktyką Inwestora – Producenta.

W projektach inwestycyjnych kierujemy się nadrzędnym efektem końcowym, którym jest efektywność, jakość i skuteczność procesowa realizowanych systemów produkcyjnych. Takie rezultaty uzyskujemy dzięki wypracowanym metodą postępowania na każdym etapie projektowania technologicznego, budowy i uruchomienia.

Stale poszerzana wiedza, doskonalenie procesu projektowego, nowoczesne narzędzia oraz bieżące śledzenie obowiązujących norm i przepisów prawa gwarantują uzyskiwanie korzystniejszych rezultatów podczas integracji systemów procesowych układów technologicznych.

W realizacjach „pod klucz” iPS Technologia przejmuje odpowiedzialność za doprowadzenie inwestycji do etapu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie.

Partnerzy i wyróżnienia