Działamy w międzynarodowych standardach zarządzania

Aby odnieść się do określonego standardu  w obszarze, gdzie efektywność zarządzania przekłada się bezpośrednio na jakość produktu, IP System Technologia Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Szamotułach poddał się weryfikacji przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Wynikiem kilkudniowego auditu, gdzie dokonano przeglądu procesów nie tylko produkcyjnych, ale również i zarządczych jest certyfikat o numerze 001013113 wydany przez DEKRA Certification z siedzibą główną w Stuttgartcie. Stając naprzeciw wymaganiom normy ISO 9001:2008 Spółka IP System Technologia jako główny cel obrała stałe doskonalenie skuteczności wdrożonego sytemu zarządzania jakością w ramach wszystkich zidentyfikowanych procesów.

 

- Zespół iPS Technologia

Partnerzy i wyróżnienia