Certyfikowany system jakości w spawalnictwie

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych Klientów wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy system jakości dla procesów spawalniczych. W październiku ubeigłego roku po wnikliwej weryfikacji przez jednostkę certyfikującą GSI SLV Polska uzyskaliśmy dowód zgodności na znormalizowane wymagania zawarte w PN-EN ISO 3834-3:2007.

System zapewnienia jakości w spawalnictwie jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie produkcji wyrobów spawanych na podstawie kwalifikowanej technologii dbając o jakość wg szczegółowych instrukcji spawalniczych przez wyspecjalizowany personel.

Działania podjęte w zakresie podnoszenie standardów zarządzania przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo produkowanych przez nas instalacji technologicznych, a w efekcie budowanie partnerskich relacji z naszymi Klientami.

 

- Zespół iPS Technologia

Partnerzy i wyróżnienia