Betony ogniotrwałe

OPIS INWESTYCJI:

iPS Technologia zrealizowała unowocześnienie oraz zoptymalizowanie pod względem wydajnościowym oraz pod względem bezpieczeństwa procesu dozowania surowców sypkich. Cała instalacja - Układ naważania (dozowania wyznaczonej ilości) do worków typu Big-Bag został wdrożona w istniejącej fabryce betonów ogniotrwałych, w której ze względu na specyfikę surowców (w większości różnego rodzaju minerały) panują warunki dużego zapylenia. Zadanie polegało na stworzeniu w pełni bezpiecznego i automatycznego systemu realizującego proces przygotowania różnych mieszanek na podstawie wczytanych z bogatej bazy systemu zmiennych receptur. Projekt i realizacja musiały między innymi umożliwiać przyjęcie surowców sypkich w workach typu Big-Bag oraz w workach do 25kg, a przede wszystkim zwiększyć wydajność cyklu przy tolerancji dozowania na poziomie 0,5kg.

ZAKRES PRAC:

Zadanie inwestycyjne zawierało opracowanie projektu wykonawczego, realizację projektu, dostawę i montaż obiektowy włącznie z układem automatyki i sterowania oraz rozruch instalacji. Realizacja tego przedsięwzięcia obejmowała:

  • Stację rozładunku i dozowania surowców z worków typu big bag
  • Stację naważania dodatków ręcznych
  • Wózek wagowy
  • Układ przygotowania pustego worka
  • Wózek buforowy
  • Instalację odpylania
  • System przenośników rolkowych
  • Instalację sprężonego powietrza

Partnerzy i wyróżnienia